Select your language

    PM Salwai i visit long Okeanos

    Bae pipol blong ol aelan, oli rimemba afta long saeklom Pam, i bin kat wan seling bout we ino olsem ol nara seling bout, hemi bin stap visitim aelan blong Vanuatu olsem part blong reconstruction afta long saeklon Pam. Seling bout, hemi olsem wan kenu be no, hemi mo bigwan mo hemi kat ol sola panel long hem. Nem blong seling bout ia, hemi Okeanos. Oli buildim long New Zealand mo naoia, hemi stap beis long Vanuatu. Long las wik, oli bin invaetem Praem Minista, Charlot Salwai, DG blong hem, Johnson Naviti blong oli go long seling bout mo mekem wan sot visit insaed long Port Vila haba